image logo

פפיר גרופ ישראל יזמות, נדל"ן ופיתוח בע"מ הוקמה בשנת 2008 באמצעות מר רוד פפיר הבעלים ומייסד החברה. עיקר ההתמחות של החברה הוא בייזום ופיתוח פרויקטי נדל"ן למגורים בעיר בתל אביב.

"המכירה והענקת המפתחות לרוכש בשבילי היא כמו מכירה ומסירת המפתח לי עצמי" (רוד פפיר, 2008)

מאז הוקמה החברה בימיה הראשונים היא פעלה בתחום שיווק פרויקטי נדל"ן בארץ ובחו"ל. בשנת 2011 בהחלטת מייסד החברה הוסבה פעילות החברה מפעילות שיווקית לפעילות בתחום הייזום והפיתוח והחברה החלה בניהול ופיתוח הפרויקטים אותם היא גם מובילה בתחום התכנון והרישוי. בנוסף, החברה פועלת כמפקחת בזמן עבודות הבנייה.

אנשי המקצוע אשר עימם עובדת החברה בפרויקטים שלה הינם מהשורה הראשונה לרבות מהנדסים, אדריכלים ויועצים מבריקים ובעלי רזומה.